U bent hier: Home >> Landbouwhuisdieren/paarden >> Paarden >> Ontworming

Ontworming bij paarden

Een belangrijk terugkerend facet bij het houden van een paard is de ontworming. Daardoor wordt voorkomen dat een worm schade kan aanrichten. Tegelijk wordt de infectiedruk verlaagd waardoor de kans op herbesmetting verkleind wordt. 

Ontwormen is maatwerk

Wanneer moet je een paard laten ontwormen? Dat is per situatie verschillend. Bij het jonge paard komen worminfecties heel vaak voor, maar bij een volwassen paard juist veel minder. Staat er een ezel bij de paarden dan komen worminfecties weer vaak voor en zo zijn er nog verschillende andere oorzaken voor het krijgen van een worminfectie. Daarom is ontwormen maatwerk.

Resistentie tegen wormmiddelen

De laatste jaren zien wij dat steeds meer wormen resistent zijn geworden tegen bepaalde wormmiddelen. Hoe dat komt?

  • Enerzijds doordat een middel door de jaren heen zo vaak is voorgeschreven dat de huidige wormgeneraties er niet meer gevoelig voor zijn. Survival of the fittest!
  • Anderzijds kan onderdosering een oorzaak zijn: de wormen die zijn blootgesteld aan het ondergedoseerde middel overleven en krijgen immuniteit voor dit middel. Zij geven dit door aan de volgende wormgeneraties.

De verantwoordelijkheid om deze resistentie tegen te gaan ligt dus zowel bij de dierenarts als bij de paardenhouders. Daarom stellen wij met alle paardenhouders een plan van aanpak op.

Mestonderzoek

Volwassen paarden scheiden meestal geen of weinig wormeieren uit. Ontworming van deze dieren is dan ook zinloos. Bij de paarden die wel wormeitjes uitscheiden, zoals jonge paarden, doen wij microscopisch onderzoek van verse paardenmest. Wij tellen de aanwezige eitjes en overleggen vervolgens met u of ontworming nodig is.

Mestonderzoek kunt u het beste twee tot vier keer per jaar laten doen in de periode van maart t/m september. Verse mest kunt u langs brengen op de praktijk in Steenwijk of bij de Dierotheek in Vollenhove. 

Voorkomen van wormbesmetting

Om een (her)infectie door wormen te voorkomen kunnen de volgende hygiënische maatregelen worden genomen:

  • Weidemanagement zoals het verwijderen van de mest
  • Omweiden: leeg laten staan van de weide voor een bepaalde periode
  • Slepen van de weide
  • Opdelen van de weide
  • Infectiedruk verlagen door niet teveel paarden op het land te weiden
  • Koeien of schapen af en toe op het land te weiden

 

MAAR....

Er zijn ook wormen, die niet via een mestmonster gevonden kunnen worden, zoals de horzellarve en de lintworm. Daarom adviseren wij om alle paarden eind oktober specifiek hiertegen te laten ontwormen.

Door deze webshop te gebruiken ga je akkoord met ons privacy- en legal statement (zie links hieronder).
Privacy Legal Cookies notice AniCura is an Affiliate of Mars, Incorporated